Taisyklės ir sąlygos

Nuomotojas pagal šios sutarties salygas įsipareigoja suteikti už užmokestį Nuomininkui Bentley Arnage automobilį su vairuotoju, teikiant vairavimo paslaugas o Nuomininkas įsipareigoja mokėti Nuomotojui nuomos mokestį.

•Nuomotojas, įsipareigoja pateikti švarų automobilį ir užtikrinti, kad automobilis yra tinkamos būklės naudoti pagal paskirtį (keleivių vežimas) visą nuomos terminą.

•Nuomotojas įsipareigoja teiktiautomobilių vairavimo paslaugas. Kurios leistu užtikrinti normalu ir saugu eksplotavima pagal šios sutarties sąlygas.

•Nuomininkas įsipareigoja naudotis automobiliu pagal jo paskirtį (keleivių vežimas) ir šios sutarties sąlygas.

•Nuomininkas neturi teisės ne Nuomotojo raštiško sutikimo subnuomoti Automobilio tretiesiems asmenims.

•Nuomininkas nuomos laikotarpiu įsipareigoja apmokėti automobilio išlaikymo išlaidas (mokamas parkavimas, kelimasis keltu, įvažiavimas į mokamas teritorijas, parkai, muziejai ir kt.).

•Nuomininkas savarankiškai įsipareigoja pasiekti lankomus objektus, jei nuomojamam transportui kelias ar kelio atkarpa yra nepravažiuojama ar neprivažiuojama.

•Nuomininkas nuomos laikotarpiu įsipareigoja mokėti Nuomotojui nuomos mokestį.

•Nuomininkas įsipareigoja sumokėti nuomos mokestį už paslaugas, paslaugos atlikimo metu. Atsiskaitymas vykdomas su vairuotoju.

•Nuomininkui atsisakius transporto paslaugų nuomininkas per 7 darbo dienas privalo sumokėti visą nuomos mokestį nurodytą 8 punkte.

tolimesnis  maršrutas: Senamiestis, bei gryžimas į  pradinį tašką. Bendra paslaugų nuomos trukmė dvi valandos.

• Pasikeitus maršrutui, atsiradus papildomam kilometražui, kaina derinama atskiru susitarimu.

•Nuomininkas šiai sutarčiai pasibaigus įsipareigoja grąžinti Nuomotojui automobilį tokios būklės, kokios jis jam buvo suteiktas, atsižvelgiant į normalų susidėvėjimą. Jeigu Nuomininkas pablogina automobilio būklę, Jis privalo Nuomotojui atlyginti dėl pabloginimo atsiradusius nuostolius, išskyrus tuos atvejus, kai įrodo, kad daiktas ne dėl jo kaltės.

•Nuomotojas atleidžiamas nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos aplinkybėms, numatytoms Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgosaplinkybėms taisyklėse, atvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės. Atsiradus nenugalimos jėgos ( force majeure ) aplinkybėms, šalių įsipareigojimaų vykdymas atidedamas nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių galiojimo laikotarpiui.

•Šalys įsiparegoja imtis visų priemonių laiku ir sąžiningai įvykditi visas šios sutarties sąlygas. Jei šios sutaries vykdymo procese iškiltu nesutarimai, tai šalys juos spręs derybu keliu. Nepavykus ginčo išspręsti derybų būdu, ginčas turi būti sprendžiamas Lietuvos Respublikos teismuose vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

•Ši sutartis sudaryta dviem egzemplioriais lietuvių kalba, iš kurių vienas skirtas Nuomotojui o kitas – Nuomininkui.